Contact
Contact

Nieuwerkerk

Deltastraat 10

4306 BK

0111 - 64 41 45

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

info@kooijmanmakelaardij.nl

Neeskens Makelaars Goes

Piet Heinstraat 32

4462 GP

0113 - 23 19 34

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

goes@neeskens.com

Neeskens Makelaars Yerseke

Marijkelaan 2a

4401 GG

0113 - 57 31 00

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 12.00 uur

yerseke@neeskens.com

Neeskens Makelaars Tholen

Eendrachtsweg 9

4691 EK

0166 - 72 89 00

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 12.00 uur

tholen@neeskens.com

Whatsapp

+31 657 620 692

Via onze website www.kooijmanmakelaardij.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving en het privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars hieraan stelt.

Waarom verwerken wij de gegevens?

Kooijman Makelaardij verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met verkopers en kopers, in het kader van het uitoefenen van ons werk, namelijk het tot stand brengen van overeenkomsten tot koop- en verkoop, alsmede het opstellen van taxatierapporten en vastgoed adviezen. Daarnaast verwerkt Kooijman Makelaardij uw gegevens op het moment dat u zelf expliciet aangeeft gebruik te willen maken van onze nieuwsuitingen (zowel online als offline) of op het moment dat u gebruik maakt van onze promotionele activiteiten, waarbij u uw persoonsgegevens achterlaat bij Kooijman Makelaardij. Kooijman Makelaardij gebruikt de gegevens voor het opmaken van een eventuele documenten als koopovereenkomsten en taxatierapporten, alsmede om onze website goed te laten functioneren en eventueel te verbeteren. Tevens gebruikt Kooijman Makelaardij deze gegevens om potentiële gegadigden de mogelijkheid te geven een zoekprofiel aan te maken op onze website, zodat deze ‘zoekers’ op een correcte wijze adequaat worden geïnformeerd over passend aanbod van vastgoed, dat wordt aangeboden via Kooijman Makelaardij. Daarnaast leggen we in de database van ons CRM pakket (verwerkingsovereenkomst AVG) ook uw contactgegevens vast.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de uitoefening van onze core-business verstrekt u de onderstaande persoonsgegevens aan ons:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventuele criteria (vrijstaand, m2 grond, etc.) voor aanmaken van zoekprofiel op onze website.

Op het moment dat er sprake is van overeenstemming bij koop of verkoop, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Geboden koopsom;
 • Gewenste voorwaarden (denk hierbij aan ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring);
 • Gewenste transportdatum;
 • Eventuele overige voorbehouden.

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken? Alleen medewerkers van Kooijman Makelaardij, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zijn geautoriseerd om rechtstreekse toegang te krijgen tot uw gegevens. Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen indien die derde ons garandeert dat hij/zij die gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming is met de privacy policy van Kooijman Makelaardij, het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG).

Kloppen de gegevens niet?

De gebruiker heeft het recht om (met inachtneming van redelijke tijdsintervallen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Kooijman makelaardij (info@kooijmanmakelaardij.nl).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van (ver)kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij Kooijman Makelaardij. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Marketing

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0111-644145 of mailen naar info@kooijmanmakelaardij.nl.